Sporcu Rehabilitasyonu Nedir?

Sporcu rehabilitasyonu, spor aktiviteleri esnasında oluşan yaralanmaların tedavi edilip, spor hayatına dönebilmesini sağlayan ve tekrar yaralanmaların önüne geçmeyi amaçlayan aynı zamanda sakatlık geçmişi olmayan kişilerde de yaralanma riskini minimuma indirmeyi hedefleyen rehabilitasyon programlarının tümüdür.


Sporcu rehabilitasyonu, oldukça uzun süre alan, detaylı ve koordine bir ekip çalışmasını gerektiren bir tedavidir. Bu ekibin içinde hastalığın uzmanı olan doktor ve fizyoterapist tedavi başlangıcında anahtar rol üstlenir. Sporcunun rahatsızlığı ve branşı yapılacak rehabilitasyon programında önemlidir

Sporcu Rehabilitasyonunda Süreç Nasıl İşler?

Sporcu olmayan bireylerde uygulanan rehabilitasyon programlarındaki yöntem, teknik ve yaklaşımlarla, her zaman hızlı sonuçlar alınamayabilir. Sportif ortamın yarışmacı yapısı nedeniyle ve ayrıca sporcuların spordan uzak kalma sürelerinin mümkün olduğunca kısa tutulması gerektiğinden, rehabilitasyon programının sporcu olmayan bireylere göre daha agresif bir şekilde planlanması gerekebilir. Bu nedenle spora ve spor branşına özgü fonksiyonel egzersizlerin de bulunduğu kişiselleştirilmiş program ile, klasik temelli rehabilitasyon programlarının sentezlenmesi büyük önem arz etmektedir.


Sporcu rehabilitasyonunda süreç ilgili hekimin yönlendirmesi ve alanında uzman fizyoterapistin klinik karar vermek, problem çözebilmek amacıyla yapmış olduğu sporcuya özel analiz ve değerlendirmelerin yapılması ile yaralanmadan hemen sonra başlar ve spora dönüşe kadar geçen süreci kapsar ayrıca yeniden yaralanmaları önlemek için spora dönüş sonrasındaki süreç de sporcu rehabilitasyonunun konusunu oluşturur.


Rehabilitasyonun hedefleri sporcunun yapmış olduğu spordaki aktivite seviyesi ve yaralanmanın tipi göz önünde bulundurularak belirlenir. Sporcu rehabilitasyonunda hedefler; ağrı ve ödem kontrolü, eklem hareket alanının ve yumuşak dokuların esnekliğinin kazandırılması, kas kuvvet ve enduransının geliştirilmesi, spora özel beceri paternlerinin geliştirilmesi, kardiovasküler enduransın geliştirilmesi ve yeniden yaralanmanın önlenmesine yönelik koruyucu egzersizlerin devamlılığının sağlanmasıdır.


Her yaralanma her sporcu ve spor branşı için farklı önemde olabilir. Örneğin lateral epikondilit bir tenis sporcusu için ciddi bir öneme sahip iken, bir  koşucu için çok önem arz etmeyebilir. Bu nedenle her bir rehabilitasyon programının kişinin yaralanması, yapmış olduğu iş ve spor göz önüne alınarak planlanması oldukça hayati bir öneme sahiptir. Rehabilitasyon protokolleri oluşturulurken, mutlaka bireysel farklılıklar da göz önünde bulundurulmalı cinsiyet yaş kalıtsal faktörler tek tek hesplanmalıdır